Գործարանային շրջագայություն

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՏԱՐԱԾՔ

Սիֆոտ գրասենյակ
Սիֆոտ գրասենյակ
Սիֆոտ հանդիպման սենյակ

ՊԱՀԵՍՏԻ ՏԱՐԱԾՔ

2
3
1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔ

sdr
31
41
5
6
71
կոֆ
8
10
sdr
16